CROI 2016 Abstract eBook

Author Index

–Z– Zadzilka, Amanda: 825 Zahn, Jennifer: 968 Zakharova, Natalia: 472 Zampino, Rosa: 608 Zanni, Markella V.: 638, 640, 650 , 664 Zannou, Marcel: 565, 962, 1015 Zanolini, Arianna: 960 Zapata, Juan: 368 Zar, Heather J.: 852, 854 Zash, Rebecca: 802 Zaslow, Shayne: 890 Zaunders, John J.: 233 , 334 , 365 Zazzi, Maurizio: 486 Zeidan, Joumana: 358LB Zeller, Georg: 260 Zerbato, Jennifer M.: 341, 376, 377 Zerbe, Allison: 34, 757, 795, 799, 808, 988, 997, 1038 Zetola, Nicola: 755 Zevin, Alexander: 263, 263 Zhang, Baoshan: 310LB Zhang, Fujie: 446 Zhang, Guangxiang: 652

Yip, Benita: 492LB Yogev, Ram: 562, 823 Yokoyama, Masaru: 505

Zhang, Wei: 154LB Zhang, Wei: 926, 926 Zhang, Wendy: 227, 492LB

Zoungrana, Jacques: 696 Zuccotti, Gianvincenzo: 819 Zucman, David: 549 Zuhlke, Liesl: 854 Zúñiga, Joaquín: 251 Zunt, Joseph: 636 Zürcher, Kathrin: 737, 1021 Zvonar, Ivan: 305 Zwerski, Sheryl: 37 Zydowsky, Thomas: 875, 876

Yolitz, Jason: 198 Yong, Huang: 326 Yosef, Nir: 19

Zhang, Yafeng: 717 Zhang, Yanzhao: 203 Zhang, Ye: 926, 969 Zhang, Yonglong: 410 Zhang, Zhou: 321 Zhang-Roper, Rebecca: 818, 1120

Yoshimura, Kazuhisa: 505 Yoshinaga, Noriyoshi: 202 Yosief, Sarah: 401, 402 Yotebieng, Marcel: 746

Zhao, Peng: 308 Zhao, Runze: 397 Zhao, Yuteng: 970 Zheng, Jialin C.: 397 Zheng, Lu: 30 Zheng, Wenjing: 985 Zhong, Fei: 970 Zhong, Jianhui: 392 Zhou, Jhingling: 711 Zhou, Nannan: 575

Younas, Mehwish: 276, 282 Younes, Souheil-Antoine: 732 Young, Alicia: 103, 104, 523, 982 Young, Benjamin: 698 Young, Mary: 390, 416, 422, 647, 691

Young, Peter W.: 909 Young, Rebekah: 42

Yu, Fahong: 325 Yu, Jian: 469LB

Yu, Kim: 585 Yu, Qilu: 809

Zhu, Ting: 569 Zhu, Tong: 383 Zhuang, Yuchuan: 392 Ziada, Adam S.: 716 Zielinski-Gutierrez, Emily: 903 Ziemniak, Carrie: 825, 838 Zimmer, Bonnie: 458, 824

Yu, Wen-Han: 308 Yu, Xu G.: 19, 347 Yuan, Sally: 369

Yuan, Xin-Yong: 319 Yudin, Mark: 622, 949 Yukl, Steven A.: 80 , 298 Yun, Chohee: 154LB Yuste, Eloisa: 303

Zhang, Jingyang: 872 Zhang, Sandra: 437LB Zhang, Sharon: 97 Zhang, Shimin: 875, 876 Zhang, Tianchi: 211

Zingman, Barry: 1038 Zoellner, Cindy L.: 587 Zolopa, Andrew: 745 Zook, Katie: 651, 687

Author Index

478

CROI 2016

Made with FlippingBook - Online catalogs